Chương trình

16 Tháng 9

Day 1
Các bài trình bày dành riêng cho một số khách mời.
VI
  • RD VNSecurity

  • Superkhung VNSecurity

Đăng ký và Đón khách
VI
Giới thiệu khai mạc Trà Đá Hacking #02
VI
  • RD VNSecurity

  • CMC Infosec

Internet of Things - Thử thách và Cơ hội (trình bày từ xa)
VI
  • Thai Duong Google

Đoạt vé “miễn phí” #TràĐáHacking hay gót chân Achilles của những người khổng lồ
VI
  • G4mm4 VNSecurity

Giải lao

Giải lao - Uống trà cùng diễn giả

Keypatch: binary patcher for IDA Pro
VI
  • Nguyễn Anh Quỳnh VNSecurity

A malware analysis case-study: Deobfuscate Windows malicious obfuscated code
VI
  • Quang Nguyễn

Giải lao

Giải lao - Uống trà cùng diễn giả

Bring key transparency to end users
VI
  • Vu Huy

Điều tra chứng cứ số - Đời không như là mơ
VI
  • Lê Nguyên Khang

#panel-discussion Thảo luận mở - Hỏi đáp bàn tròn
VI