Chương trình

11 Tháng 10

Day 1
Khai mạc #Virtual TràĐáHacking
VI
 • VnSecurity

A Note on Wordpress Plugin Security
VI
 • Nguyễn Anh Tiến

How to start a CVE farm with GadgetInspector
VI
 • Quynh Le

AWS Risk Minimization Methodologies
VI
 • Chi Tran

The Role of Compliance audit, Internal security review and Bug Bounty in Product Security
VI
 • suto VNSecurity

Make the Internet safer and Faster with Post-Quantum Cryptography
VI
 • Đức Nguyễn

Practical Electrical Glitching Attacks
VI
 • Hà Văn Toàn

Chơi game quá gà thì làm gì?
VI
 • Xboy

Sử dụng LLVM Clang để phân tích source code
VI
 • Trần Chí Thiện

Demigod: Emulating Kernel Rootkits
VI
 • Nguyễn Anh Quỳnh VNSecurity

 • Quang Nguyễn

 • Đỗ Minh Tuấn

Keynote & Kết Thúc Chương Trình
VI
 • VnSecurity