Chương trình

26 Tháng 08

Day 1
Đăng ký và Đón khách
VI
Giới thiệu Trà Đá Hacking7 & Diễn Văn Khai Mạc
VI
 • FPT Information System

 • VnSecurity

Một số kỹ thuật tấn công hệ thống Active Directory
VI
 • Hà Văn Cường FPT Infomation System

Cross-communication security issues
VI
 • Pham Van Dien VSEC

Practical [Sub]domain Takeover
VI
 • G4mm4 VNSecurity

When Java Deserialization meets EL Injection
VI
 • An Trịnh Viettel

Lunch
VI
Tìm lỗi VirtualBox bằng code review
VI
 • Huyna Viettel

Smart Contract Security
VI
 • Đặng Nhật Trình

 • Nguyễn Quốc Bảo

Dynamic analysis for Ethereum smart contracts
VI
 • Nguyễn Anh Quỳnh VNSecurity

Chọc Lỗ Lên Đỉnh
VI
 • ZX

Am I Under Attack?
VI
 • Lê Công Phú PWC

How old man build a Mal-Lab for basic Static & Dynamic Analysis
VI
 • Trần Trung Kiên - Kienmanowar

Thảo luận mở
VI
 • RD VNSecurity

 • G4mm4 VNSecurity

 • Nguyễn Anh Quỳnh VNSecurity

 • Thai Duong Google

 • Trần Trung Kiên - Kienmanowar

 • ZX

 • Hà Văn Cường FPT Infomation System

 • Pham Van Dien VSEC

 • An Trịnh Viettel

 • Lê Công Phú PWC

Lễ Trao Giải chung kết cuộc thi Meepwn CTF & Kết thúc chương trình
VI