Chương trình

29 Tháng 9

Day 1
Đăng ký và Đón khách
VI
Giới thiệu khai mạc Trà Đá Hacking #05
VI
 • RD VNSecurity

 • CMC Infosec

HTML5 Security, How does your data belong to me
VI
 • Nguyễn Thành Nguyên

Convolutional Neural Networks - Practical Examples for Business & Security
VI
 • Tín Dương VNSecurity

Coverage-guided fuzzing
VI
 • Nguyễn Anh Quỳnh VNSecurity

Giải lao

Giải lao - Uống trà cùng diễn giả

Tầm quan trọng của bảo mật đối với lập trình viên
VI
 • Nguyễn Tấn Công

Second Order Attacks & Defense:::[case study]
VI
 • G4mm4 VNSecurity

 • Huân Đỗ

Android application security
VI
 • ZX

Những mánh khoé gian lận tài chính trực tuyến - góc nhìn từ người trong cuộc
VI
 • Xboy

Xây dựng sinkhole để phát hiện và xử lý mã độc APT trong mạng lưới
VI
 • Trần Minh Quảng